Privacyverklaring

Kotatsu.nl onderdeel van Kotatsu Media & Educatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
Kotatsu Media & Educatie 
Televisieweg 83 
1322AK Almere 
KvK nummer:68048718 
info@kotatsu.nl  

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden rechten voor betrokkene en verder strekkende verplichtingen voor verwerkverantwoordelijke, verwerkers, alsmede sub-verwerkers van persoonsgegevens. In dit document vervat treft u onze verklaring aan ter zake de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede onze disclaimer. Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk. 

Jonger dan 16 jaar  
Als u jonger bent dan 16 jaar, dan heeft u toestemming van uw ouders of voogd nodig om onze diensten te gebruiken. 

 Welke gegevens verzamelen wij? 
Om gebruik te kunnen maken van onze website en diensten verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam
 • Adresgegevens 
 • Woonplaats 
 • (Optioneel) Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Betaalgegevens  

 Naast deze gegevens verzamelen wij ook: 

 • Gegevens over uw activiteiten op de website; 
 • Gegevens over uw surfgedrag; 
 • De naam van je internetbrowser en apparaat type 

Doel van de verwerking 
Het doel van de verwerking per categorie: 

Bestellingen 
Uw naam, adresgegevens, woonplaats, e-mailadres, betaalgegevens en optioneel het telefoonnummer gebruiken wij om uw bestelling te controleren en bevestigen, alsmede voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Indien nodig voor het afhandelen van de bestelling kunnen wij deze gegevens doorgeven aan een derde partij zoals de bezorgdienst of een leverancier. 

Gebruiksvriendelijke website 
De gegevens over uw activiteit op de website alsmede uw surfgedrag verzamelen wij voor de bevordering van de gebruiksvriendelijkheid van de website. 

Fraude 
Het IP-adres wordt bewaard ter voorkoming van fraude. 

Bewaartermijn 
Na de plaatsing van de bestelling zullen uw gegevens niet langer bewaard worden dan nodig is voor de afronding hiervan, tenzij wij hier een wettelijke verplichting toe hebben.  

Nieuwsbrief 

Kotatsu Media & Educatie biedt een nieuwsbrief aan. Deze nieuwsbrief ontvangt u alleen wanneer hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven doormiddel van een aanmelding. 

Zodra u bent aangemeld wordt het e-mailadres tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een veilige omgeving, althans naar maatstaven van redelijkheid beveiligde omgeving, opgeslagen. 

Er kan op elk moment voor iedere ontvangen nieuwsbrief automatisch worden afgemeld via de afmeldlink en de hieraan gekoppelde pagina op de website.  

Ook staat de mogelijkheid open af te melden middels de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. 

Beveiliging en bescherming van de gegevens 

Verstrekte gegevens via de website worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen. U herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar slotje boven in de adresbalk van de webbrowser. Raadpleeg voor een handleiding van een webbrowser altijd de bouwer zoals bijv. Microsoft, Mozilla, Google et cetera. 

Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server. Voornoemde omgevingen(en) worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem. 

Wij nemen de bescherming van gegevens van u serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan u contact opnemen viainfo@kotatsu.nl  

Procedure datalekken 
Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende(n) de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijk) datalekken, zullen wij het potentiële lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd. 

Cookies 

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van betrokkene. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van betrokkene onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  

U kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. 

Wijziging van de privacy verklaring 

Wij behouden ons het recht om de privacy verklaring te wijzigen. Wij adviseren dan ook dat u de privacyverklaring regelmatig raadpleegt, zodat u van enige wijzigingen op de hoogte bent. 

Uw rechten 
De gegevens die worden verzameld zijn van persoonlijke aard. Daarom heeft u de volgende rechten: 

 • Op verzoek kan u inzage in de opgeslagen persoonsgegevens krijgen; 
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst; 
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens; 
 • U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens; 
 • U kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; 
 • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken, met uitzondering van onderstaande situaties: 
 • U hebt nog een bestelling open staan die nog niet is afgerond of al is verzonden; 
 • U hebt momenteel iets lopen bij onze klantenservice; 
 • U hebt nog een betalingsverplichting; 
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar misbruik gemaakt van onze diensten of u wordt ervan verdacht dit te hebben gedaan. 

 Als er vragen of klachten zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens, helpen wij graag. U kunt hiervoor contact opnemen via: info@kotatsu.nl.

Privacyverklaring Downloaden